Online Cialis kopen? Lees hier alle informatie!


cialisCialis is een erectiemiddel dat wordt gebruikt om problemen bij erecties bij mannen te behandelen. Cialis staat erom bekend dat de werkzame stof erg snel werkt (meestal binnen 30 minuten). Daarnaast behoudt het effect van Cialis aan tot ongeveer 36 uur. Zo kunt u zelf gemakkelijk een tijdstip kiezen om het middel in te nemen en zit u niet vast aan een tijdstip voordat het middel is uitgewerkt.

Het erectiemiddel Cialis wordt dankzij zijn sterke werking veel gebruikt door mannen met een erectiestoornis. Een normale erectie ontstaat wanneer de bloedvaten in de penis verwijden en volstromen met bloed. Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden, of simpelweg niet lang genoeg om te kunnen genieten van de seksuele prikkelingen. Enkele oorzaken hiervoor kunnen zijn: ouderdom, psychische klachten, lichamelijke klachten en het gebruik van geneesmiddelen en/of alcohol en drugs.

Wilt u ook Cialis bestellen? Het erectiemiddel is verkrijgbaar in de vorm van tabletten. Een verpakking bevat in totaal 4 erectiepillen.

Wilt u meer informatie over Cialis? Lees dan de bijsluiter:

BIJSLUITER CIALIS

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
– Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
– Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
– Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het
kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is CIALIS en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u CIALIS gebruikt
3. Hoe wordt CIALIS ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u CIALIS
6. Aanvullende informatie

CIALIS 20 mg filmomhulde tabletten
Tadalafil

De werkzame stof is tadalafil. Elke tablet CIALIS bevat 20 mg tadalafil. De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne
cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat.
Filmcoating: lactosemonohydraat, hypromellose, triacetin, titaniumdioxide (E171), ijzeroxide (E172),
talk.

1. WAT IS CIALIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
CIALIS wordt geleverd als gele filmomhulde tabletten. Ze zijn amandelvormig en hebben de
aanduiding ìC 20î op een zijde. Deze tabletten zijn verkrijgbaar in stripverpakkingen die 2, 4 of 8
tabletten bevatten.

CIALIS is voor de behandeling van mannen met een erectiestoornis. Dit is wanneer een man geen
erectie kan krijgen of niet lang genoeg een erectie kan behouden voor een succesvolle
geslachtsgemeenschap.

CIALIS behoort tot de groep van geneesmiddelen die fosfodiesteraseremmers van het type 5 worden
genoemd. Na seksuele stimulatie helpt CIALIS de bloedvaten in de penis ontspannen waardoor het
bloed uw penis instroomt. Dit resulteert in een verbetering van uw erectie. CIALIS werkt niet indien u
geen erectiestoornis heeft.

Het is belangrijk om te weten dat CIALIS niet werkt in afwezigheid van een seksuele stimulus. U en
uw partner moeten weten dat er een voorspel nodig is, net zoals u zou doen als u geen geneesmiddel
voor een erectiestoornis zou gebruiken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CIALIS GEBRUIKT

Gebruik CIALIS niet:
– Als u geneesmiddelen gebruikt die organische nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven,
zoals amylnitriet. Deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van angina
pectoris (pijn op de borst). CIALIS toonde aan dat de effecten van deze geneesmiddelen worden
versterkt. Vertel uw arts als u een geneesmiddel gebruikt dat nitraat bevat, of als u dit niet zeker
weet.
– als u ernstige hartproblemen hebt of onlangs een hartaanval hebt gehad.
– als u onlangs een beroerte hebt gehad.
– als u een lage bloeddruk hebt of een hoge bloeddruk die niet onder controle is.
– als u overgevoelig (allergisch) bent voor tadalafil of voor ÈÈn van de andere bestanddelen van
CIALIS.

Pas goed op met CIALIS:
Seksuele activiteit heeft een mogelijk risico voor patiÎnten met hartproblemen omdat het een extra
inspanning van uw hart vraagt. Als u een hartaandoening heeft, dient u dat uw arts te vertellen.
Hieronder staan redenen vermeld waarom CIALIS voor u niet geschikt kan zijn. Vertel uw arts
wanneer een van deze redenen op u van toepassing is voordat u dit geneesmiddel gebruikt:
– U heeft sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), multipel myeloom
(beenmergkanker), leukemie (bloedcelkanker) of een misvorming van uw penis.
– U heeft ernstige lever- of nierproblemen.

Gebruik van CIALIS samen met andere geneesmiddelen:
In het algemeen dient u uw arts of apotheker in te lichten als u andere geneesmiddelen gebruikt of
onlangs heeft gebruikt omdat deze elkaar soms kunnen beÔnvloeden. Dit is vooral belangrijk als u
nitraten gebruikt omdat u geen CIALIS mag gebruiken als u deze geneesmiddelen gebruikt. Een
bepaald geneesmiddel dat een alfa-blokker wordt genoemd wordt soms gebruikt om hoge bloeddruk
en een vergrote prostaat te behandelen. Vertel het uw arts als u behandeld wordt voor ÈÈn van deze
beide aandoeningen. Gebruik CIALIS niet samen met andere geneesmiddelen als uw arts zegt dat u
dat niet moet doen.

U dient CIALIS niet te gebruiken samen met andere geneesmiddelen voor de behandeling van een
erectiestoornis.

CIALIS is niet bedoeld voor gebruik door vrouwen of kinderen onder de 18 jaar.
Rijvaardigheid en bediening van machines:

Omdat duizeligheid is gemeld bij mannen die CIALIS gebruikten in klinische studies, moet u bewust
zijn van uw reactie op CIALIS voordat u gaat autorijden of een machine bedient.
Informatie voor mannen die lactose, een van de hulpstoffen van CIALIS, niet kunnen
verdragen:

CIALIS bevat lactose en dient niet gebruikt te worden door patiÎnten met zeldzame erfelijke
problemen van galactose intolerantie, Lapp lactase tekort of gestoorde opname van glucose-galactose.

 
Wij hebben deze producten getest via de volgende websites:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.